ExpORL: Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology
Restricted

Expertisecentrum stem

From ExpORL

Jump to: navigation, search
LogoSTEMmail.jpg
Volledig.png


!!!!! Vanaf 1 oktober 2015 worden de activiteiten van het EXPERTISECENTRUM STEM on hold gezet. Er gaan dus geen activiteiten meer door onder de noemer 'navorming' en 'dienstverlening'. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Wivine Decoster via mail Wivine.Decoster@med.kuleuven.be  !!!!

Welkom op de website van het Expertisecentrum Stem van de KU Leuven [Onderzoeksgroep ExpORL].


Onze werking neemt in 2013-2014 een iets andere wending: de hoofdklemtoon zal liggen op onderzoek. Zodra de onderzoeksoutput kan omgezet worden in een vormingsaanbod, plannen we dit ook in onze agenda. We houden jullie op de hoogte!


Benieuwd naar de betekenis van het rood-blauw-groene symbool bovenaan? Het is het kwaliteitslabel van STEMERGONOMIE. Alle info en gratis downloads kan je vinden op 'Ontknoop je Stem'. Aarzel niet ons te contacteren voor woord en uitleg.


Bewaar deze link bij uw favorieten of om ons te contacteren via mail


Contents

In de kijker: The Singing Sofa

In het kader van het project VOICE [Visions On Innovation for Choral music in Europe] werken wij aan het project The Singing Sofa. In dit deelproject werken we met kinder- en jeugdkoren. Aansluitend maken we een informatie- en werkpakket voor dirigenten en koorzangers met informatie over de stem [allerlei materialen en werkvormen] in relatie tot alle ontwikkelingsaspecten van kind tot jongvolwassene [fysiek, emotioneel, sociaal, psychologisch, communicatief, cognitief…].

Op dit moment loopt er een vragenlijst voor zingende kinderen/jongeren en hun koordirigenten in het kader van The Singing Sofa. Klik op de volgende link om hierover meer te weten te komen! Questionnaire The Singing Sofa

Logo The Singing Sofa
Logo's EU for Culture & VOICE

Website van The Singing Sofa

Agenda

De activiteiten voor het academiejaar 2014-2015 kan u hier terugvinden.

Vorming: STEM EN STEMGEBRUIK voor KUL MEDEWERKERS

Dankzij de tussenkomst van het Sectoraal Vormingsfonds kunnen we alle medewerkers van de KU Leuven aanbieden deel te nemen aan workshops Stem en Stemgebruik.

Klik op de titel voor informatie en inschrijving (vanaf september).

Cursus: MANUELE LARYNGALE FACILITATIE deel A

!!!DE CURSUS IS VOLZET!!! WIL JE OP DE WACHTLIJST KOMEN, KLIK DAN DOOR EN VUL JE GEGEVENS IN VIA DE WEBINSCHRIJVING!!

De cursus Manuele Laryngale Facilitatie (MLF) wordt jaarlijks georganiseerd in een samenwerking tussen het Expertisecentrum Stem van de KU Leuven en de opleidingen Logopedie van Thomas More (Antwerpen) en KHBO (Brugge)

Deel A gaat dit jaar door in de KU Leuven op donderdag 13 en vrijdag 14 november 2014.

Klik op de titel voor informatie en inschrijving (vanaf half september)

Doel

Het Expertisecentrum Stem, faculteit Geneeskunde, KU Leuven, heeft als doel een toonaangevend knooppunt te zijn op het gebied van de spreek- en de zangstem op het domein van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Dit doel wordt bereikt via verschillende invalshoeken:

  • Initiëren en leiden van onderzoek
  • Kennisontwikkeling, -coördinatie, en -implementatie
  • Scholing, training, coaching en deskundigheidsbevordering
  • Informatievoorziening en -verstrekking

Structuur

Het Expertisecentrum Stem is een centrum binnen de Biomedische Groep van de KU Leuven (faculteit Geneeskunde) en is actief binnen de onderzoeksgroep Experimentele Oto-rino-laryngologie van het departement Neurowetenschappen.

Deze inbedding is het logisch gevolg van de expertise die in de loop van de jaren gegroeid is binnen de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen in verband met onderwijs, onderzoek en dienstverlening betreffende de spreek- en de zangstem.

De staf bestaat uit een inhoudelijk coördinator (logopedist) en een foniater en wordt ondersteund door het secretariaat. Samen met de klinische en academisch verantwoordelijken van de opleiding LAW, de dienst NKO-GH UZ Leuven en de Faculteit Geneeskunde bestuurt ze het Expertisecentrum Stem. Een deel van de medewerkers zijn vaste medewerkers, anderen participeren in onderwijs, onderzoek of dienstverlening afhankelijk van de lopende projecten. Uit deze samenwerking kunnen ook meer permanente vormen van samenwerking ontstaan.

Onderwijs

Tot ‘onderwijs’ behoren alle theoretische opleidingsonderdelen, practicabegeleidingen, workshops, permanente navormingen, vraaggestuurde in service sessies, avondlezingen, … vanuit het Expertiscentrum Stem al dan niet in samenwerking met de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen, De Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen, LUCON, de Dienst Universitair Onderwijs (DUO) of Onderwijsbeleid van de K.U.Leuven.

  • Specifieke lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen
  • Permanente Vorming
  • Vraaggestuurde Navorming Stem (in service sessies)
  • Symposia en lezingen

Onderzoek

  • Competentiegerichte stembegeleiding in de lerarenopleiding
  • The singing sofa

Dienstverlening

Het Expertisecentrum Stem neemt haar maatschappelijk rol op zich door haar diensten aan te bieden aan een breed publiek.

Daartoe kan u beroep doen op de werkgroep Vraaggestuurde Navorming Stem

Samenwerking

Links

Contact

Wivine.jpeg


Prof. Wivine Decoster